SGP - Training & Consulting

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) SGP Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest SGP Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492069403, REGON: 240833412; Centrala: tel. 34 3613118, kontakt e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu;

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iodo@sgpgroup.eu;

 3. Użytkownik w celu korzystania z formularza rejestracyjnego musi wypełnić odpowiednie pozycje podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy kontaktowych lub poda w korespondencji są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa.

 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie korespondencji z klientami, kandydatami dotyczącej udziału w szkoleniach, wdrożeniach, akademiach, itp., organizowanych przez SGP Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. oraz innymi stronami zainteresowanymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 5. Dane osobowe będą udostępniane (wyłącznie po wyrażeniu dobrowolnej zgody):

  a) podmiotom powiązanym kapitałowo z SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o.;

  b) w przypadku udziału w szkoleniu, wdrożeniu, akademii, itp., dane – Imię i nazwisko udostępniane są trenerowi do sporządzenia certyfikatu lub zaświadczenia;

  c) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera – podmiotowi FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c, (współpracująca w przedmiocie prowadzenia działań z zakresu e – mail marketingu, SMS, jak i MMS marketingu oraz obsługi baz danych dla SGP Training& Consulting).

 6. Osobie kontaktującej się z SGP Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. przysługuje prawo:

  • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,
  • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli Użytkownik stwierdzi że jego dane są przetwarzane z naruszeniem Rozporządzenia.

 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prowadzenia oraz utrzymania korespondencji oraz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu, wdrożeniu, akademii, itp.

III. Pliki cookies

Informacje na temat plików cookies

Dla Twojej wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Mają one na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies na stronie www.dnijakosci.pl.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Strona internetowa sgpgroup.eu stosuje lub może stosować (w zależności, na której podstronie użytkownik się znajduje) cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Należą do nich m.in.:

cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny dnijakosci.pl

cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe (http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors).

cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

cokies reklamowe np. systemu OpenX

cokies systemowe – powiązane z komentarzami i systemem głosowania, oraz innymi dodatkami strony, które mogą występować w celu interakcji z użytkownikiem.

Serwisy, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika w internecie. W szczególności takie cookies to:

W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)

W serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

W jaki sposób użytkownik może ustawić poziom ochrony przed cookies w swojej przeglądarce?

Poziom ochrony przed cookies możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.


Google Chrome
W zakładce „Ustawienia” menu w prawym górnym rogu kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647


Internet Explorer
Z menu przeglądarki kliknij zakładkę „Narzędzia”. Następnie wybierz zakładkę „Opcje internetowe” oraz „Prywatność”. Suwakiem ustaw poziom ochrony a zmianę zatwierdź przyciskiem „OK”.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:
http://www.microsoft.com/pl-pl/security/resources/cookie-whatis.aspx


Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki wybierz zakładkę Narzędzia, następnie zakładkę „Opcje” oraz „Prywatność”. Uaktywnij pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie lub nie pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:
http://support.mozilla.org/pl/products/firefox?as=u&utm_source=inproduct


Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybierz Preferencje i kliknij ikonę „Bezpieczeństwo”. W tej zakładce należy wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie:
http://www.apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/

Informujemy, że ograniczenie plików cookies lub wyłączenie dostępu plików cookies do Twojego urządzenia może spowodować ograniczenie wygody korzystania z naszej strony internetowej, uniemożliwić korzystanie z części serwisu lub usług lub też uniemożliwić wyświetlanie się części informacji skierowanych do użytkownika strony.


Nasza Polityka Prywatności jest weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana na bieżąco. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 13.03.2021 roku.